รหัสสี - แผ่นอะคริลิค

กรณีที่ท่านจะสั่งซื้อแผ่นอะคริลิคแบบสี 

กรุณาระบุรหัสสีที่ท่านต้องการเวลาสั่งซื้อสินค้า

 (ท่านสามารถดูรหัสสีตามรูปเลยนะคะ)

 

Pan Asia
1 P-000 ใส


2 P-000K ใสผิวส้ม


3 P-018 ใสผิวฝ้า 


4 P-100 แดงอมชมพู


5 P-102 แดงเลือดนก(ใส)

6 P-115 แดงเข้ม


7 P-128 แดงส้ม


8 P-136 แดง


9 P-137 ม่วงอ่อน(ใส)


10 P-158 ชมพู


11 P-212 เหลืองอ่อน(ใส)


12 P-202 เหลืองส้ม(ใส)


13 P-235 เหลืองหลัก


14 P-215 เหลืองอ่อน


15 P-2401 เขียวน้ำทะเล


16 P-264 เหลืองส้ม    
 
17 P-2420 เหลืองเข้ม


18 P-301 น้ำเงิน(ใส)


19 P-302 น้ำเงินเข้ม(ใส)


20 P-310 ใสอมฟ้า


21 P-324 ฟ้าเข้ม


22 P-327 น้ำเงินหลัก


23 P-340 เขียว(ใส)


24 P-347 เขียวอ่อน


25 P-348 เขียวหลัก


26 P-362 เขียวขี้ม้า(ใส)


27 P-367 เขียวแก่(ใส)


28 P-373 ม่วง(ใส)


29 P-377 ม่วงเข้ม(ใส)


30 P-018 ใสขุ่น


31 P-402 ขาว


32 P-422K ขาวขุ่นผิวส้ม


33 P-432 ขาวขุ่น432


34 P-433 ขาว433


35 P-444 ขาวหลัก444


36 P-445 ขาว445


37 P-502 ดำ


38 P-504 เทา


39 P-521 ดำอ่อนใส


40 P-522 ดำแก่ใส


41 P-530 ดำใส


42 P-531 ดำแก่ใส531


43 P-801 ครีม


44 P-814 ช็อกโกแล้ต


45 P-835 ฟ้า 


46 P-912 ดำใส912


47 P-915 ดำใส915


48 P-919 ดำใสบาง
SumipexModern
1S-000ใส1M-000ใส
2S-000Kใสผิวส้ม2M-000Kใสผิวส้ม
3S-000STใสผิวด้าน3M-000STใสผิวด้าน
4S-100แดงอมชมพู4M-100แดงอมชมพู
5S-102แดงเลือดนก(ใส)5M-102แดงเลือดนก(ใส)
6S-115แดงเข้ม6M-115แดงเข้ม
7S-128แดงส้ม7M-128แดงส้ม
8S-136แดง8M-136แดง
9S-137ม่วงอ่อน(ใส)9M-137ม่วงอ่อน(ใส)
10S-158ชมพู10M-158ชมพู
11S-212เหลืองอ่อน(ใส)11M-212เหลืองอ่อน(ใส)
12S-202เหลืองส้ม(ใส)12M-202เหลืองส้ม(ใส)
13S-235เหลืองหลัก13M-235เหลืองหลัก
14S-215เหลืองอ่อน14M-215เหลืองอ่อน
15S-2401เขียวน้ำทะเล15M-2401เขียวน้ำทะเล
16S-264เหลืองส้ม    16M-264เหลืองส้ม    
17S-2420เหลืองเข้ม17M-2420เหลืองเข้ม
18S-301น้ำเงิน(ใส)18M-301น้ำเงิน(ใส)
19S-302น้ำเงินเข้ม(ใส)19M-302น้ำเงินเข้ม(ใส)
20S-310ใสอมฟ้า20M-310ใสอมฟ้า
21S-324ฟ้าเข้ม21M-324ฟ้าเข้ม
22S-327น้ำเงินหลัก22M-327น้ำเงินหลัก
23S-340เขียว(ใส)23M-340เขียว(ใส)
24S-347เขียวอ่อน24M-347เขียวอ่อน
25S-348เขียวหลัก25M-348เขียวหลัก
26S-362เขียวขี้ม้า(ใส)26M-362เขียวขี้ม้า(ใส)
27S-367เขียวแก่(ใส)27M-367เขียวแก่(ใส)
28S-373ม่วง(ใส)28M-373ม่วง(ใส)
29S-377ม่วงเข้ม(ใส)29M-377ม่วงเข้ม(ใส)
30S-018ใสขุ่น30M-018ใสขุ่น
31S-402ขาว31M-402ขาว
32S-422Kขาวขุ่นผิวส้ม32M-422Kขาวขุ่นผิวส้ม
33S-432ขาว43233M-432ขาว432
34S-433ขาว43334M-433ขาว433
35S-444ขาวหลัก44435M-444ขาวหลัก444
36S-445ขาว44536M-445ขาว445
37S-502ดำ37M-502ดำ
38S-504เทา38M-504เทา
39S-521ดำอ่อนใส39M-521ดำอ่อนใส
40S-522ดำแก่ใส40M-522ดำแก่ใส
41S-530ดำใส41M-530ดำใส
42S-531ดำแก่ใส53142M-531ดำแก่ใส531
43S-801ครีม43M-801ครีม
44S-814ช็อกโกแล้ต44M-814ช็อกโกแล้ต
45S-835ฟ้า 45M-835ฟ้า 
46S-912ดำใส91246M-912ดำใส912
47S-915ดำใส91547M-915ดำใส915
48S-919ดำใสบาง91948M-919ดำใสบาง919

 

Visitors: 269,291