โดมพลาสติก (DOME) / ท่อกลวงอะคริิลิค (TUBE) / ท่อตันแท่งกลม (EXTRUDED ACRYLIC ROD ROUND)

ท่อกลวงอะคริลิค (ACRYLIC TUBE)

เล้นผ่าศูนย์กลาง / Outer Diameter (OD) : 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200 mm.

ความหนาของขอบท่อ : 2mm, 3mm. หรือ 5mm. 

ความยาว : 100cm หรือ 200 cm 

การนำไปใช้งาน : ใช้ใส่น้ำในการทดลองงานวิทยาศาสตร์ เป็นอุปกรณ์ในงานเฉพาะด้าน หรืองานวัดระดับน้ำ ฯลฯ

 

โดมอะคริลิค (DOME ACRYLIC) 

มีขนาดต่างๆ ตามความหนาได้ตามที่ต้องการ 

(ความหนา 3 มิล / 4 มิล / 5 มิล)

   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 cm /  20 cm  /  30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm / 70 cm /       80 cm / 90 cm / 100 cm / 120 cm


ท่อตันอะคริลิคแท่งกลม 

(EXTRUDED ACRYLIC ROD ROUND)

เล้นผ่าศูนย์กลาง  : 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 MM.

ความยาวท่อมีขนาด 1 เมตร และ 2 เมตร

 

ขนาดและราคาท่อกลวงอะคริลิค

เส้นผ่าศูนย์กลาง (MM)  Thickness (MM) Diameter In  ราคาขาย/ท่อ ราคาขาย/ท่อ
Diameter Out วัดนอก ความหนาท่อ (MM) วัดใน ความยาว 2 เมตร ความยาว 1 เมตร
6 1 4 3xx 3xx
8 1 6 3xx 3xx
10 1.5 7 3xx 3xx
12 2 8 5xx 4xx
15 2 11 1,xxx 7xx
18 2 14 1,xxx 7xx
20 2 16 1,xxx 8xx
20 3 14 1,xxx 8xx
25 2 21 1,xxx 8xx
25 3 19 1,xxx 8xx
30 3 24 1,xxx 8xx
35 3 29 1,xxx 8xx
40 3 34 1,xxx 8xx
45 3 39 1,xxx 1,xxx
50 3 44 1,xxx 1,xxx
60 3 54 1,xxx 1,xxx
70 3 64 1,xxx 1,xxx
80 3 74 2,xxx 1,xxx
90 3 84 2,xxx 1,xxx
100 3 94 2,xxx 1,xxx
100 5 90 3,xxx 1,xxx
110 3 104 3,xxx 1,xxx
110 5 100 3,xxx 2,xxx
120 3 114 3,xxx 1,xxx
120 5 110 3,xxx 2,xxx
130 5 120 4,xxx 2,xxx
140 5 130 4,xxx 2,xxx
150 3 144 5,xxx 2,xxx
160 3 154 5,xxx 2,xxx
160 5 150 6,xxx 3,xxx
180 3 174 7,xxx 3,xxx
200 5 190 8,xxx 4,xxx
250 4 240 7,xxx 4,xxx
300 4 290 8,xxx 4,xxx
400 5 390 13,xxx 7,xxx
500 5 490 16,xxx 8,xxx

 

Visitors: 266,550